polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.